top of page
setter_edited.jpg

Velkommen til Håa

     - norsk potet og gulrot

HJEM: Welcome

Håa gård og pakkeri

Håa gård ligger på halvøya Nesset i Levanger og grenser ned mot Trondheimsfjorden. Eiere og drivere av gården har produsert potet og grønnsaker i flere generasjoner.  På egen og leid jord produseres i dag mange sorter potet og gulrot.  I tillegg dyrkes korn slik at nødvendig vekstskifte oppnås.  Pakkevirksomheten på gården har hele tiden vært en viktig del av drifta og i dag vaskes, sorteres og pakkes det varer fra mange produsenter.  Vår hovedmottaker er COOP Norge og varer fra Håa er å finne i de aller fleste COOP-butikker i Midt- og Nord-Norge.


HJEM: Our Farm
_20160614_132530.JPG

Hva vi produserer?

Nye og klassiske sorter potet og gulrot

Hvert år dyrker vi rundt 15 ulike sorter potet og flere ulike sorter gulrøtter.  De tidligste sortene høstes og pakkes fra starten av juli og de siste lagringssortene pakkes og leveres i mai påfølgende år.  I tillegg til å produsere de tradisjonelle sortene, tester vi hvert år ut nye i samarbeid sortsforedlere.

HJEM: Products
20200821_130829.jpg

Poteter

Potet er ikke bare potet.  Ulike sorter har ulike egenskaper og krever spesialbehandling ut fra dette.  De tidligste sortene settes i de letteste jordtypene. Ofte dekkes de i starten av vekstsesongen med fiberduk slik at god jordtemperatur og fuktighet opprettholdes.  Litt tyngre jord benyttes til lagringssortene slik at vi får en jevn og god vekst.  Gården har i tillegg et areal med fin myrjord, som gir blank og fint utseende.  Vi legger stor vekt på å tilføre akkurat riktig mengde med næring slik at de gode smakene på våre norske sorter ivaretas på best mulig måte.  Dette sikrer vi gjennom jordanalyser og analyser av planter i sesong.  Du skal til en hver tid kunne finne en sort hos oss som vil passe godt til steking, koking, baking, grilling, mos, i salater eller hva fantasien kommer opp med.

Gulrøtter

Gulrot er heller ikke bare gulrot.  Til tross for at det ikke alltid er like lett å se forskjell på gulrot i butikk, er det også her mange sorter med ulike egenskaper.  Disse velges ut fra smak, utseende og lagringssegenskaper.  Vi har sorter som vokser raskt tidlig i sesongen og andre som og dyrkes slik at de vokser sakte og tas opp sent på høsten.

20190705_161231.jpg

Gårdens historie

Våre røtter går dypt

Håa gård har vært i samme familie i snart 200 år.  Gravhauger, oldtidsfunn og andre rester etter tidligere bosetninger, viser at det har bodd folk her siden yngre jernalder.  Lenge hadde gården en allsidig drift med både husdyr og ulike typer grønnsaker.  I dag er driften spesialisert mer opp mot potet og gulrot.  I flere generasjoner har man på Håa vært opptatt av utvikling og forskning. Det har alltid vært et ønske om å levere best mulig smak og kvalitet ved å rette et stort fokus på å ta i bruk nye og innovative måter å produsere på.

HJEM: History
HJEM: Instagram

Europeisk matregion 2022

Som første region i Norge har Trondheim – Trøndelag i 2022 fått status som European Region of Gastronomy.Det er organisasjonen IGCAT (International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism) som deler ut tittelen til en eller to regioner hvert år. I utgangspunktet går tittelen til europeiske regioner, men nå er det åpnet for søkere fra andre deler av verden. I 2022 har også Menorca i Spania tittelen sammen med Trondheim – Trøndelag.

Vi på Håa er stolte av å være godkjent produsent i dette konseptet med lokalt produserte råvarer i alt vi leverer.  Alt dyrket i Trøndelag.

Skjermbilde 2022-02-22 085011.png
HJEM: What's Happening

Kontakt oss

Har du noen spørsmål og ønsker å komme i kontakt med oss?
Send oss gjerne en melding på Facebook!

  • Facebook
  • Instagram
20150725_120639.jpg
HJEM: Contact
bottom of page